Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagecs

Naučte se používat základní ovládací prvky Daktely.

Table of Contents
Expand
title Připojit

Připojit

Note

Pokud v pravém horním rohu vidíte ovládací tlačítka ihned poté, co se přihlásíte do Daktely, máte nastavené statické přihlášení a jste připojeni automaticky. Tento krok můžete přeskočit a přejít rovnou na Výběr front.

Po přihlášení do Daktely uvidíte jako domovskou stránku Dashboard. V pravém horním rohu je statický panel, který budete používat pro práci s aktivitami.

Klikněte na tlačítko Připojit v pravém horním rohu a budete moct začít zpracovávat aktivity.


UI Expand
titleJe vaše tlačítko Připojit neaktivní?

Pokud je vaše tlačítko Připojit neaktivní, vyberte ve statickém panelu zařízení a tlačítko se aktivuje.

 1. Otevřít seznam dostupných zařízení. Vyberte zařízení ze seznamu.
 2. Hledat zařízení.
 3. Připojit – začít pracovat s aktivitami.

Expand
titleVýběr zařízení

Výběr zařízení

Klikněte na tlačítko Výběr fronty ve statickém panelu a vyberte zařízení.

Info
titleKde je tlačítko Výběr fronty?

Pokud tlačítko Výběr fronty nevidíte, nejdříve se musíte Připojit.


Vyberte zařízení:

 1. Vyberte zařízení ze seznamu nebo pomocí vyhledavače. Potvrďte kliknutím na OK. Pro výběr více zařízení proces opakujte.
 2. Seznam vašich přihlášených zařízení. Červeným křížkem se ze zařízení odhlásíte. Ze zařízení se zámečkem se odhlásit nemůžete.
 3. Zadejte číslo pro dočasné přesměrování. Ovlivní všechny příchozí i odchozí hovory z Daktely. Hovory budou vyřizovány pouze na tomto čísle bez ohledu na zařízení v bodě 2.
 4. Tlačítkem Uložit přesměrování potvrďte. Když je přesměrování aktivní, šipky na tlačítku Výběr fronty zčervenají.

Když je přesměrování aktivní, tlačítko Uložit (4) se změní na tlačítko Smazat. Kliknutím na něj přesměrování zrušíte.

Až budete mít vybraná zařízení, okno zavřete nebo si vyberte fronty.
Expand
titleVýběr front

Výběr front

Klikněte na tlačítko Výběr fronty ve statickém panelu a vyberte fronty.

Info
titleKde je tlačítko Výběr fronty?

Pokud tlačítko Výběr fronty nevidíte, nejdříve se musíte Připojit.


Vyberte fronty: 1. Filtrujte dostupné fronty nebo hledejte.
 2. Zaškrtněte fronty, do kterých se chcete přihlásit. Můžete se přihlásit pouze do 1 odchozí fronty.

Pokud nejste přihlášeni do žádné fronty, tlačítko Výběr fronty je červené, pokud jste přihlášeni do alespoň jedné fronty, tlačítko je modré.

Až budete mít vybrané fronty, okno zavřete. Nyní jste připraveni pracovat s aktivitami.
Expand
titlePřipravený stav – ovládání ve statickém panelu

Připravený stav – ovládání ve statickém panelu

Info

Podle toho, zda jste si vybrali zařízení nebo ne, v Připraveném stavu můžete:

 • pracovat pouze s nehovorovými aktivitami – není třeba mít vybrané zařízení.
 • pracovat se všemi aktivitami – musíte mít vybrané zařízení.

Pokud jste se úspěšně přihlásili do Připraveného stavu, statický panel bude vypadat takto:

Note

Uvidíte pouze tlačítka, která odpovídají vašim zařízením a frontám. Např. neuvidíte tlačítko email, pokud nemáte právo na žádnou emailovou frontu.

 1. Zahájit odchozí hovor.
 2. Napsat nový email.
 3. Poslat SMS nebo zahájit SMS chat.
 4. Zahájit nebo ukončit pauzu.
 5. Otevřít shrnutí čekajících aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.
 6. Otevřít shrnutí zmeškaných aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.
 7. Otevřít shrnutí odložených aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.
 8. Otevřít shrnutí notifikací. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální nepřečtený počet.
 9. Otevřít přehled zařízení a front, do kterých je operátor přihlášen. Zobrazuje celkový počet front a jméno odchozí hovorové fronty.
 10. Otevřít uživatelská nastavení.
Expand
titlePřijmout příchozí aktivitu

Přijmout příchozí aktivitu

Notifikace příchozí aktivity se zobrazí v černém obdélníku v pravém horním rohu. Zazní také zvuková notifikace.

Notifikace vypadá podobně u všech druhů aktivit.

Notifikace zobrazuje:

 • detaily kontaktu. Klikněte na jméno kontaktu nebo společnosti a zobrazí se v modulu CRM.
 • název Fronty a Čas, který zákazník čeká ve frontě.
 • dobu, po kterou notifikace zvoní u vás.

Aktivitu Přijměte nebo Odmítněte kliknutím na příslušné tlačítko.

Po přijmutí aktivity se otevře její detail. Více informací naleznete u jednotlivých typů aktivit.
Expand
titlePauzy

Pauzy

Klikněte na tlačítko Pauza a otevře se vám seznam dostupných pauz. Váš seznam se od toho níže může lišit.

Můžete vybrat:

 • žádnou pauzu.
 • placenou pauzu.
 • neplacenou pauzu.

Některé pauzy se vypínají a zapínají automaticky a sami si je vybrat nemůžete.

Když si zvolíte pauzu, tlačítko Pauza zčervená a zobrazí dobu, kterou na pauze jste.

 
Expand
titleOdpojit

Odpojit

Klikněte na svůj profilový obrázek nebo přihlašovací jméno v pravém horním rohu a poté zvolte Odpojit.

Note

Než se budete moct odpojit, musíte zavřít všechny své otevřené aktivity.

Expand
titleOdhlásit z Daktely

Odhlásit z Daktely

Klikněte na svůj profilový obrázek nebo přihlašovací jméno v pravém horním rohu a poté zvolte Odhlásit z Daktela V6.

Note

Než se budete moct odhlásit, musíte zavřít všechny své otevřené aktivity.

HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Rozbalit nebo sbalit všechny sekce"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Rozbalit vše</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Sbalit vše</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>
<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();
 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>